Startsida
ordbild


 Bilden jag valde föreställer en boxningsmatch där en av deltagarna blir slagen av den andra deltagaren. Bilden visar alltså det ynka ögonblicket där mannen till vänster träffas och utsätts för smällen. Jag tycker detta ögonblick skriker ”CHOCK”, både för den som tar emot och den som ger slaget. I detta fall är chocken ett tillstånd som håller i endast sekunden efter bilden är tagen och som sedan leder vidare till många andra känslor. Detta vet man då man kan associera till situationen själv, eftersom det faktiskt är människor på bilden, precis som en själv. Dessa känslor är alltså något vi känner när vi ser andra av vår egen ras utsättas för olika saker. Vi sympatiserar med andra människor och därför säger bilden så mycket mer än bara "CHOCK".

 

Min bild föreställer alltså silhuetterna, uppbyggda av ord, av de två människorna som slåss (den enas huvud samt den andras knytnäve). Känslorna och situationen framgår alltså inte alls lika väl när man bara ser silhuetterna av två människor som slåss. Där kommer texten in. Texten fungerar i detta fall som en förmedlare av känslorna som vi normalt sätt skulle känna av ren sympati för andra människor. Mitten av bilden är startpunkten, det ögonblicket fotografiet tas. Ju längre ut åt sidorna man kommer är ju längre efter i tid är det startögonblicket. Orden förmedlar här de känslor jag föreställer mig far igenom människornas huvuden. 

 

Jag har valt olika typsnitt som jag tycker representerar de olika känslorna. ”Rädsla” står med en font som jag skulle beskriva som ”överrumplande”. Den har dessutom tilldelats en röd färg, då rött ofta associeras som en skrämmande och varnande färg. Detsamma gäller "aggression", en spretig och hård font som fått färgen orange då orange har visats locka fram just ilska samt aggression hos människor. Detsamma gäller de mjukare orden; frid, uppgivenhet, accepterande... De har tilldelats en lugnande lila färg och tjockare fonter. Vinnande ord så som; jubel, seger, förbättring, triumf har tilldelats färgen grön. Grön är en jakande färg som representerar det positiva och den rätta vägen att gå. För att texten skulle "bära upp" silhuetterna var jag tvungen att göra radavståndet mindre samt täta till texten. Annars skulle det ha blivit "för luftigt" och man skulle inte ha sett vad bilder föreställer. Många ord var jag även tvungen att kapa av, då silhuetten måste ha skarpa linjer. Jag tycker dock inte att detta påverkar läsbarheten speciellt mycket då hjärnan arbetar på ett sätt så att man undermedvetet ser vad det ska stå i alla fall. Det är inga långa meningar i bilden utan bara enstaka ord, vilket gör det inbjudande att läsa. Ordet "CHOCK" är det som lockar läsaren. De orden som utgör silhuetten är mer ingående och utredande av vad det är som händer i bilden.

 

Mitt budskap är att känslorna i en bild är extremt många. Många fler än vad vi ser eller förstår vid första ögonkastet. Detta budskap går ut till alla generationer, dock tror jag att min bild fångar fler ungdomars blick än gamlas. Den är färgstark och har mycket på gång. Det tror jag passar ivriga och energiska ungdomar mer än den som är äldre och mätt på information/att utreda saker och ting. 

 

Överlag är jag nöjd med resultatet av bilden. Jag var orolig att man inte ska förstå att det är en silhuett av en knytnäve, då den är lite otydlig. Därför provade jag att visa bilden för 5 personer som inte var inblandade i projektet. 4/5 såg vad bilden föreställde, vilket lugnade mig. Jag kan föreställa mig att det skulle vara tydligare om bilden föreställde en boxningshandske istället för en knytknäve men behåller min bild så som den är då så pass många förstod ändå. 
visitkort


 Det första visitkortet:
 
Jag fann en typstil som jag tyckte var väldigt tuff (texten; Graphic Design) och som påminner mig om graffiti, vilket i mina ögon är något väldigt kreativt. För att väga upp det tuffa, valde jag en graciös typstil att skriva mina intialer "CS" med. 
 
Över loggan ligger ett lager med skrovlig textur för att få mer liv i den.
Jag valde färgen i strävan efter att inte rikta mig gentemot något speciellt kön. Brun känns som en könsneutral färg som attraherar de flesta. Så här i efterhand - får färgen mig att tänka på kaffe.
 
 
Det andra visitkortet:
 
Efter presentationerna ändrade jag min idé helt. Jag tyckte de mörka korten var de som var snyggast och blev inspirerad att göra ett liknande. Dock insåg jag att det var mindre miljövänligt då det går åt mycket mer färg.
 
Jag valde att ha kvar min logga och helt enkelt att sätta in den i en miljö som inte alls "påminde mig om kaffe", för att färgen ska fungera. 
 
Jag bestämde mig istället för att ha en bild av mig själv för att ha på mitt visitkort. Att presentera ett ansikte skänker trovärdighet åt kunden. Jag bestämde mig även för att inte presentera både företagsnamnet i text och i loggan på samma sida (vilket vi under min presentation kom fram till var onödigt). Det nya resultatet blev ljust, snyggt och inte lika rörigt som det förra. Jag bestämde mig även för att göra en framsida och en baksida.