Startsida
Analys av marknaden


 
 Symboler & Skyltar


För att se mina skyltar i ett interaktivt dokument, tryck här! (Tryck sedan "Play flash full screen")
 
 
 
 

 

Jag valde att göra skyltar till Viktor Rydbergs skolor. Då skolan inte hänvisar till någon specifik grafisk profil så fick jag göra en egen analys på vad för skyltar som skulle passa inom VRG’s väggar.

 

Det första jag gjorde var att besöka skolans hemsida eftersom det är där de flesta företag tydligt skyltar med sin profil och identitet (inkl den grafiska profilen), dvs visar upp sig så som de strävar efter att uppfattas. Hemsidan är vitbaserad med blåa detaljer. Typsnittet som används är Source Sans Pro, vilket är mycket stilrent och lätt att tyda. Det enda som är av andra färger än blått och vitt är bilderna på hemsidan, där det visas glada elever som vistas i skolan med kompisar, deltar i musikalen eller studerar. Dessa bilder står alltså för själva ”färgklickarna” och hemsidan skulle bli ganska trist utan dem.


VRG’s logga/symbol används flitigt. På flaggor, på dokument, på annonser och i kataloger. Denna är liksom hemsidan mycket enkel och stilren. Den innehåller endast de två färgerna blå och vit. Det är denna jag kommer att utgå ifrån när jag gör mina skyltar.


För att tydligt hålla mig till VRG’s logga bestämde jag mig för att skyltarna skulle designas i samma runda form med samma blåa bakgrund. För att symbolisera den böjda textraden där det står “Viktor Rydberg Gymnasium” infogade jag en vit rand som även visar inom var själva symbolen ska vara. Därefter bestämde jag mig för vilka skyltar/anvisningar som skulle designas och skissade upp vilka silhuetter/enkla symboler som skulle representera dem. Jag använder mig av just silhuetter som anvisningar då detta är snabbare för den mänskliga hjärnan att uppfatta och förstå än en mer detaljerad bild. När skisserna var klara skapade jag silhuetterna i Adobe Illustrator, då det passade att använda sig av “paths” för uppgiften, och komponerade sedan ihop dem med den blåa ramen i Adobe Photoshop, då det där är smidigt att flytta runt bilder när man kan använda sig av olika lager. Arbetsprocessen och arbetssättet fungerade bra och jag anser att det i detta fall inte bör ha skett på något annat sätt för att uppnå mitt tänkta resultat.


Med en så pass stilren och snygg grafisk profil, hjälper detta till att upprätthålla hur skolan vill bli uppfattade - deras image. Utifrån ses VRG’s skolor som akademiska och av hög kvalitét, vilket även är deras identitet. Önskad effekt för skyltarna är att helhetsresultatet ska likna och överrensstämma med VRG’s grafiska profil som utstålar just detta. Målgruppen är ungdomar då de är potentiella elever för skolan, men även deras föräldrar eftersom föräldrar ofta spelar en stor roll i beslut av gymnasieval. Då skolan har höga intagningskrav är det inte mer än rimligt att den grafiska profilen riktar in sig på att attrahera ambitiösa och intelligenta ungdomar. Då intelligens och ambition ofta kopplas till ordning och reda är symmetri och samband viktigt i en grafisk profil, vilket jag tycker VRG’s uppfyller.


Skyltarna går som sagt i stil med VRG-symbolen och är utvecklade utifrån den. De är runda, har samma mörkblåa färg och vit text/vita bilder. Det är enkla symboler som man lätt känner igen, snabbt kan referera till och förstå.